Човешкия живот по правило се колебае между една противоположност  – от една страна да се изгради самостоятелна личност, […]